Login
Hasło
serwis

Ostatnio przeglądane

  • Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ogłoszeń.

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o okazjach na mgrynku?
Zapisz się do naszego newslettera!

Polityka prywatności

1. Portal MG rynek przykłada bardzo dużą wagę do ochrony prywatności Użytkowników i z pełną starannością wykorzystuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych każdemu z użytkowników portalu MGrynek. Główny nacisk stawiany jest na zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2.
MGrynek stale kontroluje proces przetwarzania danych osobowych oraz dba o maksymalnie największe ograniczenie dostępu do danych. Dostęp do danych osobowych udzielany jest tylko w przypadku kiedy jest to niezbędne do prawidłowego działania portalu.

3. Udostępnienie portalowi MGrynek danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ma możliwość ich zmiany bądź modyfikacji.

4. MG rynek przetwarza dane osobowe a podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Zamak Mercator Sp. Z.o.o w ramach MGrynek .

5. Portal MGrynek rejestruje adresy IP z połączeń internetowych wykonywanych na stronie w celach technicznych, statystycznych oraz innych związanych z zarządzaniem portalem.

6. Dane użytkownika udostępnione mogą zostać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez MGrynek i za zgodą użytkownika.

7. Dane udostępniane portalowi MGrynek podczas rejestracji mogą zostać użyte do celów księgowych jak również do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach czynności związanych z usługą świadczoną przez MGrynek. MGrynek zastrzega sobie możliwość do weryfikacji danych w celu określenia czy dana osoba spełnia Regulamin i przepisy prawne.

8. Portal MGrynek zapewnia użytkownikowi możliwość zmiany lub modyfikacji danych osobowych. W przypadku woli użytkownika co do usunięcia danych bądź likwidacji istnieje taka możliwość. Mgrynek może odmówić usunięcia danych użytkownika w przypadku kiedy złamał bądź naruszył regulamin portalu bądź obowiązujące przepisy prawa a zachowanie danych będzie niezbędne do ustalenia odpowiedzialności, przekazania organom prawa bądź wyjaśnienia okoliczności.

Copyrights © mgrynek.pl realizacja : intellect.pl